Všeminský zpravodaj 2/2022

Červen 2022 • Číslo 2 • Ročník XXIV. Pohádková přehrada Všemina (str. 8) Hasiči Všemina (str. 10 - 11) Zájezd na Opavsko (str. 13) V loňském roce jsme započali projekt „Vznik komunitního centra v Obecním domě Všemina“, jehož cílem je veřejné víceúčelové zařízení, ve kterém bude umožněno setkávání členů komunity za účelem realizace sociálních, vzdělá- vacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jed- notlivců a komunity jako celku. Pro vznik komunitních center se nabízela dotace z IROP spravovanou Místní akční skupinou Vizovicko a Slušovicko, kde byla alokována částka 2 129 805,- Kč jakožto 95% z celkové ceny projektu a zbývají- cích 5% by doplácel žadatel. Projekt měl být tedy v minimální hodnotě 2 241 900,- Kč. V našem případě se celková suma projektu vyšplhala na 2 821 046,73,- Kč a pro dotaci jsme využili zakoupe- nou budovu bývalé Pizzerie U Kovárny (2 100 000,- Kč) jejíž kupní cenu jsme roz- dělili na částku za samostatnou budovu a pozemky. Do projektu jsme zahrnuli jen hodnotu budovy v částce 1 702 053,- Kč a zbývající sumu jsme použili pro staveb- ní úpravy původních toalet pro personál, skladovacích prostor, zadního vchodu do budovy a přístupového chodníku. Z to- alet pro personál vzniklo WC pro invalidy s přípravou pro přebalovací pult, zřídily se dveře z chodby do salonku a také samot- né vchodové dveře ze dvora s panikovým kováním pro snadnější únik z budovy. Mimo projekt jsme ještě opravili místnost, která by měla sloužit jako sklad například pro pivní sety, párty stany apd. Dále došlo k vybudování přístupového chodníku přes kamenný dvůr se vstupní brankou. Samot- Pan Alois Polášek převzal v Centru hasič- ského hnutí v Přibyslavi od Sdružení hasi- čů Čech, Moravy a Slezska titul Zasloužilý hasič. Výběrové vyznamenání se uděluje jen členům – hasičům, kteří svoji celoži- votní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. Uděluje se zpravidla po pěti letech po udělení medaile Za mimořádné zásluhy při dodržení délky 35 let členství a dovršení 60 let věku. Titul uděluje vý- konný výbor SH ČMS. Gratulujeme! Vlastimil Kolařík, místostarosta Vznik komunitního centra v Obecním domě Všemina Výběrové vyznamenání za celoživotní práci (dokončení na straně 2)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4NDE0