Všeminský zpravodaj 1/2022

Březen 2022 • Číslo 1 • Ročník XXIV. Zápisy do školy a školky (str. 3 - 4) Fašankové veselí (str. 6 - 8) TJ SOKOL oslaví 60 let (str. 11) Nevzhlednou pláň u horního obchodu nahradí hřiště Sportovní areál v novém Po zdlouhavých jednáních a přípravách rekonstrukce havarijního stavu místní ko- munikace u č. p. 41, která je významnou spojnicí nejen pro obyvatele této části obce, ale i pro společnost Medoks, byla zahájena fáze výběrového řízení stavební firmy. Současně probíhají i přípravné prá- ce na rekonstrukci druhé části komunika- ce u č. p. 49. Vlastimil Kolařík Léta nepříliš reprezentativní a nevyuží- vaný prostor před hasičskou zbrojnicí se konečně dočká nové podoby. Na posledním jednání zastupitelstva bylo schváleno zbourání zchátralé nemovitos- ti č. p. 25, která je v majetku obce. Další nejisté očekávání dotací na využití tohoto brownfieldu se většině zastupitelstva již jevilo jako neefektivní. Po následné kultivaci vzniklého prosto- ru zde bude - bez ohledu na úspěšnost v žádosti o dotace - vybudován alespoň jeden atraktivní hrací prvek, který se stane základem pro další rozšiřování prostor pro volnočasové aktivity a odpočinek v obci. Místo zde najde posezení, ideálně i ob- čerstvení s kvalitním zázemím a v parném Revitalizace sportovního areálu TJ Sokol Všemina je v plném proudu. Na rozsáhlou rekonstrukci budovy a realizaci vrtu pro zavlažování obci podstatnou částí finančních nákladů formou dotace přispívá Národní sportovní agentura. Ve sportovním areálu zastupitelstvo nově schválilo výstavbu víceúčelového hřiště. Schválena byla i oprava místní komunikace 5c, která ke sportovnímu areálu vede. I zde k profinancování obec využije dotačních programů. Vlastimil Kolařík létě, například i se zmrzlinou. Své místo zde může mít rampa či pumptrack pro cyklisty, stejně jako Wi-Fi pro relaxující rodiče na lavičkách hlídající své ratoles- ti. Ani servisní stojan pro cyklisty či USB nabíječka zde konečně nemusí být příliš vzdálenou hudbou budoucnosti. Nápadů je již nyní celá řada! Vlastimil Kolařík Výběrové řízení

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4NDE0