Všeminský zpravodaj 4/2021

Prosinec 2021 • Číslo 4 • Ročník XXIII. Pochod broučků (str. 5 ) Myslivci (str. 7 ) Hasiči (str. 12) Tento rok uplynul snad rychlostí světla a už tu máme Vánoce. Proto bych vás rád ve zkratce seznámil alespoň s několika projekty, které jsme letos realizovali. Pro- běhlo dokončení opravy mostu u Kachtí- ků včetně jeho kolaudace. Celková cena dosáhla částky 4 599 120,55 Kč včet- ně DPH. Opravu jsme hradili kompletně z rozpočtu obce. Závěr stavby doprová- zelo spoustu problémů s realizační firmou a nevyhnuli jsme se ani tahanicím o pe- nále. Doufejme, že veškeré problémy nám most vynahradí dlouhou dobou sloužení. Vlastní konstrukce byla provedena velmi precizně. Další velkou akcí tohoto roku byla dostavba dlouho očekávaného chod- níku a jednotné kanalizace v hořansku. Ani zde se nám problémy nevyhnuly. Re- alizační firma dokonce prohlásila, že tato stavba je zakletá a tolik nástrah ještě ne- zažili. Bylo nutné provést přeložky vodo- vodu na několika místech, protože při jeho realizaci si s trasou a provedením moc hlavu nelámali a ještě navíc „skutečné“ zaměření vodovodu neodpovídalo realitě a vodovod se nacházel o několik metrů jinde, než měl. Přesto všechno se chodník a kanalizace dokončily za koncovou cenu 14 299 601,88 Kč a celkově dostala obec trochu jinou, novou a lepší tvář. Na ten- to projekt máme přislíbené cca 3 mil. Kč z evropských fondů prostřednictvím Míst- ní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko. Čeká nás ještě kolaudace, kterou ovšem musí umožnit počasí a taky pandemická situace. Takže se asi bohužel ještě chvilku budeme potkávat s cedulkami na začát- ku a konci chodníku, které nás informují, že ještě stále procházíme stavbou. Další dokončené projekty v tomto roce jsme Slovo starosty realizovali ve spolupráci s Mikroregionem Slušovicko, a to nákup 100ks kompostérů do zahrad za cca 330 tis. Kč, nákup žlutých popelnic do domácností, velkoobjemové- ho kontejneru na bioodpad a HAKI kontej- nerů na sklo za cca 254 tis. Kč. Žadatel o dotaci v tomto případě byl mikroregion a obec zaplatila pouze cca 15% z uvede- ných částek. I přes druhé kolo výdeje žlu- tých popelnic se stále našli opozdilci, kteří pořád popelnici nemají, proto ZO schválilo jejich dokoupení z vlastních prostředků. Naskytla se jim tak poslední možnost, jak získat žlutou popelnici, ale musí svůj zá- jem nahlásit na obec do 31. 1. 2022. Kromě realizací zmíněných akcí jsme pracovali i na budoucích projektech, jako je cyklostezka od Kachtíků po přehradu, vodovod k plánované výstavbě u třech lipek, na který navazuje projekt vodovo- du pro připojení obce Trnava, parkoviště u hřbitova. Podali jsme také žádost o dota- ci na rekonstrukci školy (bohužel tento pro- jekt nebyl podpořen), dále na rekonstrukci místní komunikace k hřišti po kůrovcové kalamitě a v těchto dnech vrcholí podává- ní žádostí na víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol, dětské hřiště u horního obcho- du a opravu místní komunikace k firmě Medoks ze směru od Liptálu. Po Novém roce je termín na podání žádosti o dotaci na výměnu veřejného osvětlení, kterou se rovněž snažíme vypracovat, protože ceny energií se zvyšují a provoz stávajícího VO se nám tak v příštích letech stane znač- ně neúsporným. Jsem sám zvědavý, co z toho všeho bude či nebude podpořeno a kolik se toho vůbec zvládne v příštím roce zrealizovat. Závěrem bych chtěl poděkovat obecním zaměstnancům, pracovníkům na dohodu, místním živnostníkům a firmám, kteří spo- lupracují s obcí za skvělou práci. Všem občanům přeji vzájemnou úctu a lásku, hodně zdraví, štěstí a poklidné prožití svátečních dnů. Nezapomínejme ani na ty, kteří už nejsou mezi námi. A těm, kteří to mají podobně jako já a každoročně si říkají, jak letos se nenechají ničím honit, všechno si připraví dopředu a budou jen odpočívat, přeji, aby se nenechali otrávit tím, že to opět nevyšlo. Hold život si to plánuje po svém. Buďme rádi, že příští rok budeme mít znovu šanci to změnit… Roman Matušů starosta obce

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4NDE0