Všeminský zpravodaj 3/2021

Říjen 2021 • Číslo 3 • Ročník XXIII. Pasování prvňáčků (str. 4 ) Myslivci (str. 6 ) Hasiči (str. 7) Obec Všemina se rozhodla nabídnout svým občanům na vy- zkoušení platformu „Mobilní rozhlas“, která by Vám měla usnad- nit přístup k informacím od obce a to jak už běžné hlášení, tak různé krizové hlášení nebo ankety či jiné informace dle výbě- ru a požadavků příjemce. Většina informací se zobrazuje formou notifikace v chytrém te- lefonu. Je tedy nutné si do svého telefonu naistalovat aplikaci dostupnou jak v „Google Play“, tak i v „App Store“. Tato aplikace V tomto roce jsme ve spolupráci s mi- kroregionem Slušovicko získali dotace na nákup dalších 40 ks žlutých popelnic, které obdrželi přihlášení občané do své- ho užívání. Víme, že někdy rozhodování, zda si takovou popelnici pořídit, či nepo- řídit trvá déle a proto chci ještě jednou požádat opozdilce (občan s trvalým poby- tem v naší obci), kteří by ještě dodatečně měli o tuto popelnici zájem, aby se přihlá- sili na obci nebo napsali mail na adresu podatelna@obecvsemina.cz Zastupitelstvo obce by pak rozhodlo, zda se těmto zájemcům dokoupí popel- nice z vlastních prostředků obce. V no- vém roce nás totiž čeká povinná aplika- ce nového zákona o odpadech, který vzešel v platnost už v tomto roce 2021, ale protože ani sami úředníci nevěděli, jak s ním naložit, byl tento rok stanoven Všemina zavádí Mobilní Rozhlas Vážení občané, zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni. Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně d Vašeho telef nu či e-mailu . obecvsemina.mobilnirozhlas.cz Zvolte skupiny informací: Krizové informace Chataři Dobrovolníci Dopravní informace Informace z úřadu Kulturní akce Majitelé zvířat Nabídky místních obchodů Nevidomí a slabozrací Odstávky a poruchy Rodiny s dětmi Senioři Sportovní akce Zpravo daj Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku. Mobilní rozhlas - rychlá cesta k informacím je zdarma a stejně tak i veškeré informace, které do ní obdržíte. Aby jste mohli aplikaci používat, je nutné se zaregistrovat na https://obecvsemina.mobilnirozhlas.cz/registrace nebo na obecním úřadě vyplnit registrační formulář. Registrovat se můžete taky do jiných obcí, které tuto platformu využívají a ze kterých chcete přijímat požadované informace. Budoucnost užívání této služby bude záviset na počtu registro- vaných občanů. Již mnoho let zasíláme přepis hlášení na mai- ly a počet občanů využívající tuto službu se ustálil na několika desítkách. Proto zkoušíme, zda tento nový způsob nebude pro některé zajímavější. Roman Matušů starosta obce Kdo ještě nemá žlutou popelnici? za přechodný. V souvislosti s tímto záko- nem bude pravděpodobně muset obec změnit dosavadní způsob nakládání s odpady a zrušit sběrné hnízda po obci na tříděný odpad. Tříděný odpad by pak občané měli vozit na sběrný dvůr, který by byl otevřený několik dní v týdnu v pří- slušné hodiny. Druhou možností je „Door to door“ systém (tedy odvoz odpadu přímo od domu k domu – D2D), ten se ovšem v případě papíru, kovu a skla jeví jako ne- smyslný zavádět. Svoz plastů a komunál- ního odpadu tímto způsobem ale zůstane. Dále bych chtěl poprosit všechny, kteří obdrželi žlutou popelnici v prvním kole, mají ji poškozenou a ještě tuto sku- tečnost na obec nenahlásili, aby tak uči- nili. Jedná se o podélné praskliny ode dna k víku popelnice. Dodavatel popelnic sice svádí vinu na svozovou společnost, ale obec si nechala zpracovat v akredito- vané laboratoři posudek, ze kterého vy- plývá, že nebyl dodržen výrobní postup a tím se stal plast náchylný k prasklinám. Předem děkuji. Roman Matušů starosta obce

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4NDE0