Všeminský zpravodaj 1/2021

Březen 2021 • Číslo 1 • Ročník XXIII. Distanční výuka žáků (str. 4) Fašank na dálku (str. 6-7) Myslivci (str. 11) Rok se s rokem sešel a přišla 5. neděle postní, které se říká Smrtná neděle. Za běžných okolností bychom se sešli a spo- lečně vynesli smrtku ze vsi. Ale tak jako loni si tento starodávný zvyk můžete při- pravit doma se svou rodinou. Vynášení Mařeny Veselé Velikonoce, pevné zdraví, štěstí a pohodu svátků jara Vám přeje Obec Všemina Obřad vynášení slaměné figury na kůlu (Smrtholky, Morany, Moreny, Mořeny, Ma- řeny) měl dvě části. Ta první, utopení Smrti v potoce nebo shození ze skály, někde i pálení, symbo- lizuje konec zimy. Na vynášení smrti navazovalo při- nášení „líta“, ob- chůzka vesnice se zelenou, pestře zdobenou ratoles- tí či stromečkem. Líto přinášela po vsi pouze děvčata. Vítala tak světlo a teplo a otvírala cestu létu. Vynáše- ní smrti a přinášení líta, s ním slunce a vody, patří k nej- starším lidovým ob- řadům.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4NDE0