Všeminský zpravodaj 3/2020

Září 2020 • Číslo 3 • Ročník XXII. Škola a školka opět ožila (str. 3) Léto s hasiči (str. 5) Prázdniny po myslivecku (str. 9) Výstavba „horního“ chodníku začala! Po administrativních peripetiích byla 24. srpna předána stavba více než půlkilometru dlouhého úseku chodníku a kanalizace v horní části obce. Stavba, jejíž realizátorem je společnost KámenBAU, tak byla konečně zahájena. Děkujeme za trpělivost, kterou si případná stavební omezení vyžádají. Výsledek bude jistě stát za to! V průběhu stavby je pro případné zájemce k dispozici vybagrovaná přebytečná zemina. S velkou pravděpodobností však nepůjde zrov- na o úrodnou černozem. Pokud vás tato nabídka zaujala, obraťte se na Obecní úřad Všemina. Foto: Milan Sedláček, text: Vlastimil Kolařík, místostarosta Náročná rekonstrukce komunikace Omezení tonáže na místní komunikaci MK22c vedoucí mj. ke společnosti Me- doks se negativně dotýká nejen uvedené firmy, ale také obyvatel v této části obce. Příčinou současné situace je její stav, který je důsledkem soustavného pře- těžování, což potvrdil i odborný závěr autorizované firmy. Letitá komunikace to- tiž vznikla pouhým zpevňováním původní cesty, ale tehdejší intenzitě dopravy léta vyhovovala. V relativně velkém rozsahu však zde byly v poslední době mj. zaznamenány poruchy na okrajích vozovky. Tyto kon- strukční poruchy signalizují sníženou nebo nedostatečnou únosnost vozovky. Vývoj těchto poruch má rovněž souvislost s nedostatečným šířkovým uspořádáním komunikace, kdy při průjezdu větších vo- zidel dochází k pojezdu hrany stávajícího zpevněného povrchu a nadměrného zatě- žování okraje vozovky. Při řešení průjezdu dopravy obytnou zá- stavbou je nutné zhodnotit nejen proble- matiku samotné vozovky (tj. schopnost přenést uvažované zatížení bez nadměr- ného porušování) a komunikace (šířkové uspořádání, odvodnění atd.), ale rovněž posoudit další možná rizika (např. bez- pečnost pohybu dalších účastníků provo- zu – chodci, cyklisté, děti, nadměrný hluk nebo prašnost, vliv na blízkou zástavu – vibrace a otřesy apod.) a v rámci připra- vované opravy tyto rizika v možné míře eliminovat. Na základě provedené diagnostiky au- torizovaná firma doporučila opravu pro- vedením celkové rekonstrukce vozovky. Tento způsob opravy vyžaduje komplexní projektové řešení, které navrhne celkové uspořádání komunikace včetně návrhu optimálního šířkového uspořádání zo- V případě potřeby zajištění mimořád- ného povolení vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 tuny (např. zásobování uhlím, palivovým dřevem apod.), kontaktujte Obecní úřad Všemina, kde lze v těchto vyjí- mečných případech zajistit povolení vjezdu. Povolení vjezdu na komunikaci MK22c v obciVšemina ObecVšemina, Všemina 162,763 15Slušovice, tel:577 986 151 Jméno apříjmení, telefon: Účel cesty: Registrační značka vozidla: Platnostod: Povolená trasa: Vydal (razítko, podpis): Povolení číslo: do:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4NDE0