Všeminský zpravodaj 4/2019

Prosinec 2019 • Číslo 4 • Ročník XX. Bilancování a plány obce (str. 1 - 2) Děti se připravují na Vánoce (str. 4) Myslivci zvou na tradiční akci (str. 7) Zásahová jednotka Všemina Více informací na str. 6-7 Chodník Hořansko PF 2020 Vážení spoluobčané, mílovými kroky se blíží čas, který si nej- více přejeme strávit s rodinou a bližními v krásné a pohodové atmosféře. Přeji Vám, aby předvánoční stresové období bylo co nejkratší a naopak euforie z ro- dinného štěstí a lásky co největší. K tomu bohatého Ježíška, pevné zdraví a vkroče- ní jistým krokem do nového roku s harmo- nickou číslovkou 2020. Ing. Roman Matušů starosta Abych trochu nabudil lepší náladu a to hlavně pro občany horního kon- ce Všeminy, obec před několika týdny obdržela informaci o přiznání dotace na výstavbu chodníku ve výši necelých 3 mil. Kč, o kterou jsme žádali ve 3. vý- zvě MAS Vizovicko a Slušovicko-IROP- -Udržitelná doprava. Tato zpráva nás velmi potěšila, neboť v loňském roce jsme neúspěšně žádali SFDI (STÁT- NÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUK- TURY), ze kterého jsme mohli získat až 7 mil. Kč. Rozpočet na chodník totiž překračuje částku 14 mil. Kč a každá ušet- řená koruna je pro obec dobrá. V těchto chvílích se připravují veškeré materiály pro zahájení výběrového řízení, jenž vy- pukne v lednu 2020. Obec v tomto případě nebude oslovovat firmy o nabídky, ale vy- věsí pouze zahájení VŘ na profilu zada- vatele. O dalším vývoji této hodně očeká- vané stavby budeme postupně informovat. Pro lepší náladu občanů z dolního konce obce můžu sdělit, že současně probíhá i VŘ na dodavatele stavby mostu u Kach- tíků. Ing. Roman Matušů starosta Obec Všemina v letošním roce zakoupila nový komunální traktor a to především pro údržbu chodníků ať už v létě, či v zimě. Traktor byl zakoupen v zimním setu se sněhovou radlicí a rozmetadlem posypo- vého materiálu. Na přání obce se traktor dovybavil čelním naklada- čem s lopatou a adaptérem pro zametací kartáč se sběrnou nádobou. Ve výběrovém řízení bylo osloveno 11 dodavatelů, však pouze dva měli v nabídce traktor takových parametrů, aby si poradil s našimi za- peklitými chodníky. Ze dvou dodavatelů nakonec zastupitelstvo obce vybralo levnější předváděcí stroj značky KIOTI. Pořizovací cena traktoru s nakladačem a zimním setem atakovala částku 750 tis. Kč. Cena zametacího kartáče překročila hodnotu 110 tis. Kč. Doufáme, že traktor bude obci věrně sloužit a zaměstnancům se s ním bude dobře jezdit. Ing. Roman Matušů starosta V tomto roce jsme jak se sluší a patří, zahájili adventní období včas, a to v sobotu před první adventní nedělí. Obec rozzářilo spoustu nazdobených stromečků a domů, což umocňuje hřejivý pocit z nadcházejících Vánoc. Za krásný stromek před obecním úřadem velmi děkujeme rodině Chovanců, která jej obci věnova- la. Proběhl i tradiční vánoční jarmark s besídkou a pohoštěním, za což bych chtěl všem zúčastněným poděkovat, neboť bez je- jich dobrovolné práce by obec zchřadla a to nejen kulturně. Nový stroj ve službách obce Adventní čas

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4NDE0