Všeminský zpravodaj 4/2018

Prosinec 2018 • Číslo 4 • Ročník XX. 100 let České republiky (str. 2) Děti se připravují na Vánoce (str. 4) Tradiční Silvestrovský výšlap (str. 7) Průběh a výsledky komunálních voleb Na začátku října proběhly v naší republice komunální volby, tedy volby do obecních zastupitelstev. V naší obci se volilo 9 členů zastupitelstva, což předurčuje i maximální počet kandidátů na jedné kandidátce. Občané mohli vybírat celkem ze tří kandidátek. K urně dorazilo 499 z 897 občanů. Počet volících mne překvapil a zároveň potěšil. Znamená to, že se ještě pořád víc než polovina občanů zajímá o dění v obci a snaží se ji někam směřovat. Volební systém ČR (podobně jako v mno- ha ostatních státech Evropy i mimo ni) ovšem neumožňuje si formou křížkování či kroužkování zvolit své kandidáty napříč kandidátkami. I když tak učiníme, hlasy jsou přepočítávány, neboť ještě záleží na pořadí daného kandidáta (aby mohl pře- skočit pořadí, musí mít o 10 % hlasů více než je průměrný počet hlasů na kandidá- ta). Výsledkem je pak toto: Pořadí 9 kandidátů dle přidělených hlasů: Ing. Roman Matušů (418), Alois Gargu- lák (332), Jan Holík (315), Ladislav Jan- ča (285), Vlastimil Tomšů (284), Ondřej Kadlčák (279), Vlastimil Kolařík (255), Mgr. Bc. Marta Korytarová (249), Jiřina Garguláková (249). Pořadí 9 kandidátů po přepočtu – slože- ní obecního zastupitelstva: Ing. Roman Matušů (418), Alois Gargu- lák (332), Ladislav Janča (285), Ondřej Kadlčák (279), Vlastimil Kolařík (255), Mgr. Bc. Marta Korytarová (249), Ing. Mar- tin Menšík (211), Marek Oškera (182), Jana Ježíková (138). Zvolení členové zastupitelstva si následně na ustanovujícím zasedání zastupitelstva konaného dne 31. října 2018 zvolili staros- tu (Ing. Roman Matušů) a místostarostu (Ondřej Kadlčák). Nově jsou obě tyto funk- ce vykonávány jako uvolněné, tedy zvolení zástupci vykonávají funkci na plný úvazek. Ustanovující zastupitelstvo zasedá až po vypršení všech zákonem stanovených lhůt. K našemu překvapení nebylo evido- vané na Krajském soudu v Brně žádné na- padení voleb. Zdálo se, že by snad mohl být konec anonymů, udáním apd. Bohužel není tomu tak. Záhy jsme se dozvěděli, že jménem jed- noho z našich občanů (v dopise byl fa- lešný podpis i adresa) byl podán námět na přezkoumání voleb v naší obci. Škůd- ník ovšem svoji stížnost poslal na Český statistický úřad, který ale není kompetentní pro tyto věci. Ten, než stížnost postoupil na správné místo, bylo po uplynutí lhůt, ale přesto vzniklou situaci musela řešit krimi- nální policie. Smutné je, že policie musí vyšetřovat nejen obec, volební komisi, ale i člově- ka, který byl pod protestem podepsán, i když falešně. Naštěstí ještě stále platí, že kdo nic neudělal, nemusí se ničeho bát. Jen nevím, kam až takoví lidé jsou schopni při touze po pomstě dojít. Každopádně stá- vající zastupitelstvo táhne za jeden provaz a myslím, že se nenechá jen tak rozházet. Ing. Roman Matušů starosta Šťastné Vánoce a úspěšný nový rok 2019, hodně zdraví, pohody, osobních i pracovních úspěchů Vám přeje Vaše obecní zastupitelstvo!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4NDE0