Všeminský zpravodaj 2/2018

Červen 2018 • Číslo 2 • Ročník XX. Všeminští hasiči v Praze (Str. 4) Ukliďme Česko (Str. 6) Pohádkový les (Str. 8) Všeminští hasiči nezahálí, ani když nehoří Pro SDH Všemina je jaro obdobím bohatým na soutěže, tréninky a kulturní akce. Pusťme se tedy nejprve do kulturní činnosti. Začneme v měsíci dubnu účastí naše- ho sboru na tradiční pouti sv. Floria- na na sv. Hostýně . Letos již 24. pouť hasičských sborů proběhla v sobotu 28. 4. 2018 za krásného jarního počasí a za hojné účasti sborů z celé Moravy, ale i Čech a dalších zemí. Plný autobus vypravený z naší obce je důstojnou repre- zentací na této velké akci. Ve stejný den, tedy v sobotu 28. 4. po návratu z pouti, následovala příprava a stavění Májky na farním hřišti. I letos vy- držela bohužel jen na pár dnů. Hned v ná- sledujících dnech ji neznámí nenechavci pokáceli. To nás neodradilo. V neděli 27. 5. 2018 jsme ji postavili znovu a akce kácení Májky , na kterou byli zváni všichni občané, pak proběhla v příjemné odpole- dní atmosféře na farním hřišti. Připraveno bylo posezení s pohoštěním pro všechny příchozí zdarma. Na místě je poděková- ní všem, kteří akci připravili a všem, kteří nám přispěli na mladé hasiče. V květnu se účastnili zástupci našeho sboru dalších zajímavých akcí. V sobotu 6. 5. 2018 jsme navštívili sousední sbor SDH Neubuz, který slavil 80. výročí zalo- žení sboru . V letošním roce slaví naše re- publika významné výročí 100. let založení Československé republiky. Při této pří- ležitosti hasiči pořádají významné akce, u kterých náš sbor má své zastoupe- ní. První z těchto republikových akcí byl Slavnostní pochod hasičských praporů z celé ČR na brněnském výstavišti , kte- rý se konal v sobotu 26. 5. 2018. Praporů bylo celkem 371 a slavnostního zahájení se zúčastnili také český premiér v demisi Andrej Babiš a slovenský předseda vlády Peter Pellegrini. SDH Všemina reprezen- toval praporečník Vlastimil Tomšů – za účast byl náš prapor dekorován pamětní stuhou na připomenutí tohoto významné- ho jubilea. Druhá akce u příležitosti 100 let naší re- publiky byla unikátní Hasičská fontána Mladí hasiči - den první pomoci ve Slušovicích, 7. 4. 2018 24. hasičská pouť na Sv. Hostýn, 28. 4. 2018 Oslavy 80. let SDH Neubuz, 6. 5. 2018 Taktické cvičení Hrobice, 23. 3. 2018

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4NDE0