Jízdní řády

820002 Zlín-Všemina-Vsetín Platí od 10.12.2017 do 8.12.2018 Prˇepravu zajišt’uje : HOUSACAR s.r.o., provoz Zlín, Gahurova 4402, housacar@housa.cz, www.housa.cz, tel.702 281 120; 602 569 569 0 1 1 3 5 8 9 〈 〈 〈 10 11 13 15 15 16 17 17 20 〈 21 22 22 23 24 24 27 27 27 28 29 30 31 31 32 33 34 36 0 1 1 3 5 8 〈 9 11 12 〈 〈 13 15 15 16 17 17 20 〈 21 22 22 23 24 24 27 27 27 28 29 30 31 31 32 33 34 36 0 1 1 3 5 8 〈 9 11 12 〈 〈 13 15 15 16 17 17 20 20 22 23 23 24 25 25 0 1 1 3 5 8 9 〈 〈 〈 10 11 13 15 15 16 17 17 20 20 22 23 23 24 25 25 28 28 28 29 30 31 32 32 33 34 35 37 0 1 1 3 5 8 9 9 11 12 〈 〈 13 15 15 16 17 17 20 〈 21 22 22 23 24 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Tcˇ km Zlín,,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . Zlín,,Divadlo . . . . . . . . . . . . . . . Zlín,,Brˇí Jaronˇku˚ . . . . . . . . . . . Zlín,,nemocnice . . . . . . . . . . . . Zlín,Prˇíluky . . . . . . . . . . . . . . . . Želechovice n.Drˇev.,,krˇiž. . . . . Želechovice n.Drˇev.,,škola . . . . . . . . . Želechovice n.Drˇev.,,sklady . . . . . . . . Zlín,Klecˇu˚vka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veselá,,Obecní úrˇad . . . . . . . . . . . . . . Lípa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slušovice,,prˇehrada . . . . . . . . . . . . . . Veselá,,rozc.1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . Slušovice,,Dlouhá . . . . . . . . . . . . . . . Slušovice,,námeˇstí . . . . . . . . . . . . . . . Slušovice,,škola . . . . . . . . . . . . . . . . . Neubuz,,zast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neubuz,,Obecní úrˇad . . . . . . . . . . . . . Dešná,,rozc.0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dešná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Všemina,,hájenka . . . . . . . . . . . . . . . . Všemina,,U Kachtíku˚ . . . . . . . . . . . . . Všemina,,Obecní úrˇad . . . . . . . . . . . . Všemina,,U Fojtu˚ . . . . . . . . . . . . . . . . Všemina,,Horˇansko . . . . . . . . . . . . . . Všemina,,tocˇna . . . . . . . . . . . . . . . . . Liptál,,Na Špici . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liptál,,rozc.Sadová . . . . . . . . . . . . . . . Liptál,,strˇed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liptál,Dolansko . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lhota u Vsetína,,Na hranici . . . . . . . . Lhota u Vsetína . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lhota u Vsetína,Dolansko . . . . . . . . . . Lhota u Vsetína,,Dopravní Stavby . . . Vsetín,Rokytnice,Lipta . . . . . . . Vsetín,Rokytnice,hor.zast. . . . . Vsetín,Rokytnice,du˚m služeb . Vsetín,,aut.nádr. . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 40 4 41 4 42 4 43 4 45 4 50 4 51 4 53 4 55 4 56 4 58 4 59 5 00 5 02 5 03 5 05 5 10 23 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 † 4 50 4 51 4 52 4 53 4 54 4 57 4 58 5 00 5 02 5 03 5 05 5 06  5 09 5 10 5 12 5 15 7 5 15 5 18  5 20 5 23 5 26 5 27 〈 〈 〈 5 29 5 31 5 33 5 35 5 36 5 37 5 39 5 40 5 43 〈 5 44 5 45 5 46 5 47 5 49 5 50 5 53 5 54 5 56 5 58 5 59 6 01 6 02 6 03 6 05 6 06 6 08 6 13 3 14 5 40 5 44  5 47 5 49 5 52 5 53 〈 〈 〈 5 54 5 56 5 58 6 00 6 01 6 03 6 06 6 07 6 09 〈 6 11 6 13 6 15 6 17 6 18 6 20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 6 30 6 34  6 36 6 38 6 43 〈 6 44 6 48 6 52 〈 〈 6 56 7 00 7 01 7 03 7 05 7 07 7 09 〈 7 11 7 12 7 13 7 15 7 17 7 18 7 22 7 23 7 25 7 26 7 27 7 28 7 29  7 31 7 32 7 34 7 40 9 7 15 7 19  7 21 7 23 7 26 7 27 〈 〈 〈 7 29 7 31 7 33 7 35 7 36 7 38 7 40 7 41 7 43 7 44 7 46 7 48 7 50 7 52 7 54 7 55 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 34 8 31 8 32 8 33 8 35 8 36 8 38 8 39 8 41 8 43 8 45 8 47 8 48 8 50 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 † 8 10 8 15  8 18 8 21 8 23 〈 8 25 8 29 8 31 〈 〈 8 33 8 35 8 36 8 38 8 40 8 41 8 43 8 44 8 46 8 48 8 50 8 52 8 53 8 55 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13 9 30 9 33  9 35 9 37 9 40 9 41 〈 〈 〈 9 43 9 45 9 48 9 50 9 51 9 53 9 55 9 56 9 58 9 59 10 01 10 03 10 05 10 07 10 09 10 10 10 13 10 14 10 16 10 18 10 19 10 20 10 21  10 22 10 24 10 26 10 30 17 6 † 10 30 10 35  10 38 10 41 10 43 〈 10 45 10 49 10 51 〈 〈 10 53 10 55 10 56 10 58 11 00 11 01 11 03 11 04 11 06 11 08 11 10 11 12 11 13 11 15 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19 12 00 12 05  12 08 12 10 12 13 〈 12 15 12 18 12 20 〈 〈 12 23 12 25 12 26 12 28 12 30 12 31 12 33 12 34 12 36 12 38 12 40 12 41 12 42 12 43 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21 6 36 12 30 12 33  12 36 12 38 12 41 12 42 〈 〈 〈 12 44 12 46 12 48 12 50 12 51 12 52 12 54 12 55 12 57 〈 12 58 12 59 13 00 13 01 13 02 13 04 13 06 13 07 13 09 13 10 13 12 13 13 13 14  13 15 13 16 13 17 13 20 39 12 50 12 55  12 58 13 00 13 03 13 04 〈 〈 〈 13 06 13 08 13 10 13 15 13 16 13 18 13 20 13 21 13 23 13 24 13 25 13 27 13 29 13 31 13 33 13 35 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65 27 13 20 13 26  13 30 13 34 13 37 13 39 13 40 13 43 13 45 〈 〈 13 48 13 50 13 51 13 52 13 55 13 57 13 59 〈 14 01 14 03 14 05 14 06 14 07 14 08 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25 27 14 10 14 15  14 17 14 19 14 21 〈 14 23 14 26 14 28 〈 〈 14 30 14 33 14 35 14 37 14 39 14 40 14 42 〈 14 44 14 45 14 46 14 47 14 49 14 50 14 53 14 54 14 56 14 58 14 59 15 00 15 01  15 02 15 04 15 06 15 10 27 61 14 30 14 35  14 37 14 39 14 41 14 42 〈 〈 〈 14 44 14 46 14 48 14 50 14 51 14 53 14 55 14 56 14 58 14 59 15 01 15 03 15 05 15 06 15 07 15 08 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 † 15 01 15 02 15 03 15 05 15 06 15 08 15 09 15 11 15 13 15 15 15 17 15 19 15 20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43 65 14 40 14 45  14 48 14 53 14 55 14 56 〈 〈 〈 14 58 15 01 15 03 15 05 15 06 15 08 15 10 15 11 15 13 15 14 15 16 15 18 15 20 15 22 15 24 15 25 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51 33 15 00 15 03  15 06 15 08 15 11 15 12 〈 〈 〈 15 14 15 16 15 18 15 20 15 21 15 22 15 24 15 25 15 28 15 29 15 31 15 33 15 34 15 35 15 36 15 38 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31 61 16 00 16 05  16 07 16 09 16 11 16 12 〈 〈 〈 16 14 16 16 16 18 16 20 16 21 16 22 16 24 16 25 16 27 16 29 16 31 16 33 16 35 16 37 16 39 16 40 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65 16 21 16 22 16 23 16 24 16 25 16 27 16 29 16 31 16 33 16 35 16 37 16 39 16 40 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35 6 † 24 16 40 16 42  16 45 16 48 16 50 〈 16 52 16 54 16 56 〈 〈 16 58 17 00 17 01 17 03 17 06 17 07 17 09 〈 17 11 17 13 17 15 17 17 17 18 17 20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37 27 16 45 16 50  16 53 16 56 17 00 〈 17 02 17 04 17 06 〈 〈 17 08 17 10 17 11 17 13 17 16 17 17 17 19 17 21 17 23 17 25 17 26 17 27 17 29 17 30 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11 17 13 17 14 17 16 17 19 17 20 17 22 17 24 17 26 17 28 17 29 17 30 17 32 17 33 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67 6 † 30 18 20 18 22  18 25 18 28 18 30 〈 18 32 18 34 18 36 〈 〈 18 38 18 40 18 41 18 43 18 46 18 47 18 49 〈 18 51 18 52 18 54 18 55 18 57 18 58 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47 18 50 18 55  18 58 19 01 19 05 〈 19 07 19 09 19 11 〈 〈 19 13 19 15 19 16 19 17 19 19 19 20 19 22 19 24 19 26 19 28 19 29 19 31 19 33 19 35 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41 † 22 19 00 19 02  19 04 19 06 19 09 19 10 〈 〈 〈 19 12 19 14 19 17 19 20 19 21 19 22 19 24 19 25 19 28 〈 19 30 19 31 19 32 19 33 19 34 19 35 19 38 19 39 19 40 19 41 19 42 19 43 19 44  19 45 19 46 19 48 19 50 63 27 20 40 20 44  20 47 20 50 20 52 〈 20 54 20 58 21 00 〈 〈 21 03 21 05 21 06 21 08 21 11 21 12 21 14 〈 21 16 21 18 21 20 21 22 21 23 21 25 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45 27 21 50 21 52  21 54 21 56 21 58 21 59 〈 〈 〈 22 00 22 02 22 04 22 07 22 08 22 09 22 10 22 11 22 12 〈 22 13 22 14 22 15 22 16 22 17 22 18 22 20 22 21 22 23 22 24 22 25 22 26 22 27  22 28 22 29 22 31 22 35 49 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27 22 51 22 52 22 53 22 54 22 55 22 59 23 00 23 01 23 02 23 03 23 04 23 05 23 06 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53 od                                    ↓ prˇ    MHD      MHD   jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu † jede v nedeˇli a ve státem uznané svátky 24 nejede 24.12.17 34 nejede 17.11.18 30 nejede 24.12.17,31.12.17 36 nejede 30.12.17,17.11.18 11 jede od 27.12.17 do 2.1.18 33 nejede od 2.7.18 do 31.8.18 27 nejede od 27.12.17 do 2.1.18 65 jede od 27.12.17 do 2.1.18, od 2.7.18 do 31.8.18 61 nejede od 27.12.17 do 2.1.18, od 2.7.18 do 31.8.18 spoj 15 vycˇká v zastávce Slušovice,Dlouhá prˇíjezdu spoje 15 linky 820010 spoj 43 vycˇká v zastávce Slušovice,Dlouhá prˇíjezdu spoje 33 linky 820010 spoj 53 vycˇká v zastávce Slušovice,Dlouhá prˇíjezdu spoje 51 linky 820010 spoj 67 vycˇká v zastávce Slušovice,Dlouhá prˇíjezdu spoje 53 linky 820010 22 nejede od 24.12.17 do 1.1.18, od 30.3.18 do 1.4.18,1.5.18,8.5.18, od 5.7.18 do 6.7.18,28.9.18,17.11.18 14 nejede od 27.12.17 do 2.1.18,2.2.18, od 19.2.18 do 23.2.18,29.3.18, od 2.7.18 do 31.8.18, od 29.10.18 do 30.10.18 Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem HOUSACAR s.r.o. Informace o smluvních prˇepravních podmínkách a o tarifu jsou zverˇejneˇny ve vozidlech na lince. 〈 spoj jede po jiné trase  spoj prˇíslušnou zastávkou projíždí MHD zastávka s možností prˇestupu na meˇstskou hromadnou dopravu 05.12.17-12-820002 ≡  isybus ≡

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4NDE0